Dry Needling

 

Begrepet “dry needling” er egentlig motstykket til “wet needling”, altså injeksjoner med f.eks betennelsesdempende og/eller smertestillende virkestoffer.

Dry needling brukes i behandling av triggerpunkter (muskelknuter) ved bruk av nåler. Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å løsne de stramme båndene

Hva er ett triggerpunkt?

Et triggerpunkt (myofascial tenderpoint), er et hyperirritabelt punkt (muskelknute) i muskelen som kan gi smerteutstråling. Vi skiller mellom aktive og latente triggerpunkt. Det er faktisk slik at de fleste av oss stadig går omkring med triggerpunkter uten å kjenne til det (latent triggerpunkt).

Årsaken til at disse punktene blir aktive kan være blant annet:
Akutt overbelastning av en muskel
Langvarig uttretting av en muskel
Dårlig bevegelighet i ryggraden, eller annen leddproblematikk
Monotont arbeid/inaktivitet
Trekk/ kulde
Rask aktivering av en muskel, framfor alt i dens maksimalt forkortede posisjon
Feil ergonomisk sittestilling på jobb
Andre triggerpunkter
Traume
Viscerale sykdommer
Stress

Jeg leter frem triggerpunkter, som ofte kjennes som knuter eller kuler i et stramt bånd i muskulaturen. De kjennetegnes også ved at de både er ømme OG gir de utstrålende smertene (“referred pain”).

Deretter setter jeg en nål som fører til en utladning av spenningen i punktet og knuten forsvinner, og med den den utstrålende smerten. Nålene tas oftest ut etterhvert som hvert punkt er ferdig behandlet, men de kan også bli stående under en akupunktur-behandlingen.

Man kan oppleve behandlingen på ulike måter. Noen ganger kan den være nokså intens, som et napp eller rykning (LTR – “local twitch response”),Andre ganger kjenner man lite underveis i behandlingen. Man kan også få reaksjoner fra nervesystemet og bli svett eller litt uvel hvis behandlingen er intens. Det er vanlig å bli øm og støl i muskelen i 1-2 dager.

(kilde: akupunkturforeningen)