Øvelser

I en travel hverdag…

Min erfaring er at trening er noe mange slurver med når det kommer til rehabilitering av plager. Årsakene til dette kan være mange og varierte. Jeg opplever at hos mange handler det om å få tid til dette inn i en travel hverdag. Eller at en får vondt underveis eller etter trening. Hos andre handler det om at de er usikre på om de gjør øvelsene riktig.

Ingen treningsapparater

På min klinikk har jeg valgt å ikke ha treningsapparater. Det vil ikke si at jeg ikke mener at trening ikke er viktig eller nyttig, men at jeg velger en annen type tilnærming.

Spesifikke øvelser

Jeg bruker min undersøkelse til å analysere bevegelsene i det/de leddene som er involvert i plagene. Ut ifra min undersøkelse ser jeg om forstyrrelsene i bevegelsene skyldes stramme muskler eller om det er svake muskler. Dersom forstyrrelsene skyldes stramme muskler, løser jeg på disse før jeg gir øvelser. Dersom svake muskler er årsaken gir jeg spesifikke øvelser for den eller de musklene.

Uten avansert utstyr

Når jeg gir øvelser gir jeg alltid øvelser etter prinsippet om at dette skal kunne gjøres hjemme, uten utstyr og uten at det tar for mye tid.
Jeg kan i noen tilfeller sende med strikk eller annet enkelt utstyr som jeg har på klinikken for å gjøre det enklere å få trent øvelsene hjemme. Jeg går grundig gjennom øvelsene på klinikken og gir aldri mer enn noen få øvelser pr gang.

Når pasientene har vist at de mestrer disse øvelsene, bygger jeg videre på dette med å endre litt på øvelsene eller gir nye øvelser for samme musklene. Hele tiden er fokuset på at det skal være enkelt å få til og at det helst ikke skal ta mer enn 15-20minutter å gjennomføre treningsøkten.

Når jeg gjør det på denne måten opplever jeg at pasientene føler seg trygge på at øvelsene blir riktig utført, de sparer tid siden de ikke trenger å reise ett sted for å trene, og flere av pasientene gjennomfører treningen de har behov for.

Ta kontakt, så setter vi opp en time!

Ring meg på 95 88 34 36 eller send meg en e-post