Elektroterapi

Bruk av elektroterapi innen fysioterapi er omdiskutert. Det er vanskelig og dokumentere effekt av elektroterapibehandling innen fysioterapibehandling siden der er så mange variabler som virker inn på forskingen.

Når det kommer til bruk av medisinsk laser er derimot dokumentasjonen begynt å bli god. Jeg har derfor valgt å benytte meg av dette til enkelte typer skader/lidelser.

Hva er en medisinsk laser?

En medisinsk laser er en laser som sender ut et laserlys med en bestemt bølgelengde som forskning har vist at hjelper til med å stimulere reperasjonsprosessen i kroppens vev etter en skade.

Hvordan virker laseren?

Forskning har klart å definere hvilke bølgelengder som cellene våres reagerer positivt på. Laserlys med bølgelengde på 904 nm er mest effektiv til å behandle skader i muskel og sener samt ledd. Andre bølgelengder er mer effektive til å behandle f eks sår i huden.

IMG_2019

Man har også klart å forske seg frem til hvilken mengde energi (joule) som skal til for å gi en effektiv behandling. Dette vinduet er relativt romslig, noe som gjør behandling med laser relativt enkelt for fysioterapeuten din. Men om man f eks behandler for kort eller for lenge på samme område så vil dette ikke ha noen effekt.

Hva skjer i cellene?

Når det infrarøde lyset treffer cellene påvirkes energiomsetningen i cellen slik at pågående helningsprosesser akselereres. Lyset påvirker rett og slett det lokale imunforsvaret slik at oppbyggingen av vevet skjer raskere. I tillegg frigjøres det lokale smertedempende emner i vevet når det påvirkes av laserlyset, og man opplever at smertene dempes. På denne måten kan man redusere smertene til pasienten uten å ødelegge for den essensielle oppbyggingen av cellene igjen.

LagreLagre

LagreLagre