Slyngebehandling med Neurac metoden

Neurac behandling:

Slyngebehandling med Neurac metoden er en behandlingsform som består av behandlingsøvelser i Redcord slynger.

Målet ved Neurac-behandlingen er å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og forbedre funksjonen. Neurac- behandling utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene – ikke bare symptomene. (redcord.no)

Neurac behandlingen består av aktive øvelser der pasienten selv deltar i behandlingen.

Neurac metoden er basert på vitenskapelige studier og forskning samt veletablerte prinsipper for behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettplager

Behandlingsmetoden bygger på fire grunnelementer:

1. Kroppsvektbærende øvelser i Redcord slynger
2. Kontrollert vibrasjon påført utvalgte deler av kroppen
3. Gradvis økende belastning
4. Smertefri behandling og bevegelser

Videoer med øvelsesforslag finner du her

(redcord.no)